Πορτρέτο γραφίτης “Χρήστος-Ανσάφ”

Μολύβια & Κάρβουνα